Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Tapentadol tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 100 mg

tapentadol tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: PALEXIA SR

Grunenthal GmbH, Nemačka

DDD: 0,4 g

Indikacija: Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

Napomena o leku: