Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Teofilin kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 40 po 125 mg

teofilin kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 40 po 125 mg

Zaštićeno ime leka: DUROFILIN

Zdravlje a.d., Republika Srbija

DDD: 0,4 g

Indikacija:

Napomena o leku: