Mediko

Bolesti · October 19, 2023

Tifus

Tifusna groznica i paratifusna groznica – šifra bolesti A01

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA01Tifusna groznica i paratifusna groznicaFebris typhica et febris paratyphica
Zarazne i parazitarne bolestiA010Trbušni tifusTyphus abdominalis
Zarazne i parazitarne bolestiA011Paratifus AParatyphus A
Zarazne i parazitarne bolestiA012Paratifus BParatyphus B
Zarazne i parazitarne bolestiA013Paratifus CParatyphus C
Zarazne i parazitarne bolestiA014Paratifus, neoznačenParatyphus, non specificatus