lek

Tizanidin tablete blister, 30 po 4 mg

tizanidin tablete blister, 30 po 4 mg

Zaštićeno ime leka: TIZAX

PharmaS d.o.o, Republika Srbija

DDD: 12 mg

Indikacija: Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Napomena o leku: Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *