Bolesti · October 26, 2023

Tuberkuloza

Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrđena bakteriološki i histološki – šifra bolesti A16

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA16Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrđena bakteriološki i histološkiTuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata
Zarazne i parazitarne bolestiA160Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativnaTuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata
Zarazne i parazitarne bolestiA161Tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanjaTuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA162Tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrdeTuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA163Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, bez bakteriološke ili histološke potvrdeTuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA164Tuberkuloza grkljana, dušnika i bronhija, bez bakteriološke ili histološke potvrdeTuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA165Tuberkulozno zapaljenje plućna, bez bakteriološke ili histološke potvrdePleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA167Primarna tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrdeTuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA168Ostale tuberkuloze organa za disanje, bez bakteriološke ili histološke potvrdeTuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Zarazne i parazitarne bolestiA169Tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološke ili histološke potvrde, neoznačenaTuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica, non specificata