Blog / News · September 22, 2020

Zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obavezno

U skladu sa Zakonom o metrologiji (” Službeni glasnik RS”15/16) i  Pravilnicima o overavanju mernih uređaja (“Službeni glasnik RS“ 88/19, “Službeni glasnik RS“ 92/20  i  “Službeni glasnik RS 93/20“), zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo obavezno.

Tim zakonom obuhvaćena su merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava: merni uređaji kod mehaničkih ventilatora ili respiratora, merni uređaji kod anestezioloških sistema, merni uređaji kod elektrokardiografa, merni uređaji kod defibrilatora, merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta, merni uređaji kod infuzionih i perfuzionih pumpi, merni uređaji kod dijaliznih aparata, merni uređaji kod neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova, merni uređaji kod ultarzvučnih fizioterapijskih uređaja, merni uređaji kod visokofrekvencijskih hirurčkih noževa i visokofrekvencijskig hirurškog pribora i manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

Ministarstva privrede Republike Srbije  je ovlastilo kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd (OM 117)  za obavljanje poslova overavanja merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava.