Mediko

Događaji · March 20, 2023

Aktuelnosti u stomatologiji Stručni skup

Online stučni skup „Aktuelnosti u stomatologiji 1 i 2“ u organizaciji Stomatološke komore Srbije održaće se 22. i 23.04.2023. godine.

Na osnovu molbe Komore doktora stomatologije Republike Srpske, a u cilju nastavka dobre saradnje, Stomatološka komora Srbije želi da obavesti članove SKS o održavanju on line stručnog skupa  „Aktuelnosti u stomatologiji 1 i 2“.

Kontakti za sve dodatne informacije su broj telefona 058/211-906 i e-mail: stomkongres@ues.rs.ba

Regenerativna endodoncija: očekivanja vs. realnost
Prof. dr Jelena Krunić, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Mogućnosti stomatologa u prevenciji oralnih oboljenja
Prof. dr Zoran Mandinić, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prevencija u dječijoj stomatologiji
Prof. dr Dragan Ivanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Traumatska ekstrakcija zuba u dječijem uzrastu
Prof. dr Svjetlana Janković, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kako se izboriti sa komplikacijama u toku endodontske terapije?“
Doc. dr Aleksandra Žuža, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Korišćenje antibiotika u stomatološkoj praksi i njihova zloupotreba
Prof. dr Slavoljub Tomić, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Temporomandibularni poremećaji: savremeni koncepti u vezi epidemiologije, etiologije, dijagnoze i terapije
Prof. dr Nedeljka Ivković, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Da li vrsta materijala za izradu implantatno poduprtih fiksnih nadoknada utiče na distribuciju opterećenja na potporna tkiva? Prof. dr Jelena Erić, The Perl Derma Dental Clinic, Doha

Upravljanje kontrolom infekcije u svakodnevnom radu stomatološke ordinacije Doc. dr Mihael Stanojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Oralno zdravlje u liječenju oboljelih od leukemije
Doc. dr Jelena Lečić, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu