Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Atorvastatin film tableta blister, 30 po 10 mg

atorvastatin film tableta blister, 30 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: ATACOR

Zdravlje a.d., Republika Srbija

DDD: 20 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.