Lekovi · May 5, 2023

lek

Ramipril, hidrohlortiazid tableta blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

ramipril, hidrohlortiazid tableta blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Zaštićeno ime leka: TRITACE COMP LS

Sanofi S.P.A., Italija

DDD: 1 tableta

Indikacija: Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Napomena o leku: