Mediko

Lekovi · May 5, 2023

kapi za oci

Brinzolamid kapi za oči, suspenzija bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)

brinzolamid kapi za oči, suspenzija bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: BRINOGAN

PharmaSwiss d.o.o Beograd, Republika Srbija

DDD: 0,2 ml

Indikacija: 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.