kapi za oci

Timolol kapi za oči, rastvor bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)

timolol kapi za oči, rastvor bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)

Zaštićeno ime leka: GLAUMOL

Galenika a.d., Republika Srbija

DDD: 0,2 ml

Indikacija: Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelilh kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *