Mediko

Lekovi · May 5, 2023

Cefaleksin kapsule

Cefaleksin kapsula, tvrda blister, 16 po 500 mg

cefaleksin kapsula, tvrda blister, 16 po 500 mg

Zaštićeno ime leka: PALITREX

Galenika a.d., Republika Srbija

DDD: 2 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.