Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefaleksin prašak za oralnu suspenziju bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

cefaleksin prašak za oralnu suspenziju bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: CEFALEXIN ALKALOID

Alkaloid a.d., Republika Severna Makedonija

DDD: 2g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.