Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Cetirizin film tableta blister, 20 po 10 mg

cetirizin film tableta blister, 20 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: CETIRIZINE ZENTIVA

Alvogen Pharma d.o.o.; Labormed – Pharma S.A., Republika Srbija; Rumunija

DDD: 10mg

Indikacija: 1. Alergijski rinitis (J30.4)
2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.