Lekovi · May 5, 2023

lek

Cetirizin sirup boca staklena, 5mg/5ml, 200ml

cetirizin sirup boca staklena, 5mg/5ml, 200ml

Zaštićeno ime leka: CETIRIZIN SLAVIAMED

Slaviamed d.o.o, Republika Srbija

DDD: 10mg

Indikacija: 1. Alergijski rinitis (J30.4)
2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.