Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Ciklosporin kapsula, meka blister, 50 po 100 mg

ciklosporin kapsula, meka blister, 50 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: SANDIMMUN NEORAL

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH, Švajcarska; Nemačka

DDD: 0,25 g

Indikacija: 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.