Lekovi · May 5, 2023

lek

Ciprofibrat kapsula, tvrda blister, 30 po 100 mg

ciprofibrat kapsula, tvrda blister, 30 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: LIPANOR

Sanofi Winthrop Industrie, Francuska

DDD: 0,1 g

Indikacija:

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.