Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Rosuvastatin film tableta blister, 28 po 20mg

rosuvastatin film tableta blister, 28 po 20mg

Zaštićeno ime leka: COUPET

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

DDD: 10 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.