Lekovi · May 5, 2023

lek

Ciproteron tableta blister, 50 po 50 mg

ciproteron tableta blister, 50 po 50 mg

Zaštićeno ime leka: ANDROCUR

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG, Francuska;
Nemačka

DDD: 0,1 g

Indikacija: Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.