Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Diazepam rastvor za rektalnu primenu 5 po 5 mg/2,5 ml

diazepam rastvor za rektalnu primenu 5 po 5 mg/2,5 ml

Zaštićeno ime leka: DIAZEPAM

Apotekarska ustanova – Apoteka “Beograd” Galenska laboratorija “Lipov lad”, Republika Srbija

DDD: 10 mg

Indikacija:

Napomena o leku: Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).