Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Dolutegravir film tableta bočica plastična, 30 po 50 mg

dolutegravir film tableta bočica plastična, 30 po 50 mg

Zaštićeno ime leka: TIVICAY

Glaxo Wellcome S.A., Španija

DDD: 50mg

Indikacija: HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijecije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.