Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Aleksandar Kličković

Dr Aleksandar Kličković radi u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac od 1987. godine na mestu doktora medicine. Od 2007. do 2013. godine je obavljao poslove pomoćnika direktora za medicinska pitanja. Od novembra 2013. godine je na poziciji direktora Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.