Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Aleksandar Raketić

Dr Aleksandar je završio osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu univerziteta u Kragujevcu 2013. godine.

Od januara 2016. do aprila 2020. godine radi na poziciji medicinskog predstavnika u Bio Save d.o.o. Od aprila do avgusta 2020. radi kao predstavnik maloprodaje u Goodwill Pharma apoteci. Avgusta 2020. godine počinje da radi na mestu doktora medicine u Domu zdravlja Čačak. Februara 2022. godine napušta Dom zdravlja u Čačku i zapošljava se u Domu zdravlja Kragujevac.