Mediko

Lekari · November 14, 2022

Dr Bojan Marković

Dr Bojan Marković je 2002. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu položio je specijalistički ispit iz Interne medicine 2012. godine, a 2015-2016. upisao je užu specijalizaciju iz oblasti nefrologije. Na Odeljenju nefrologije i hemodijalize u OB u Ćupriji je odbranio je subspecijalistički rad iz oblasti nefrologije. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, aktuelno i član predsedništva nefrološke sekcije SLD-a.

Dr Bojan obavlja preglede u ordinaciji Sanitas klinik.