Mediko

Lekari · February 23, 2023

dr Danilo Stevanovic

Dr Danilo Stevanović

Prof dr Danilo Stevanović, dermatolog u penziji.

Autor i koautor brojnih naučnih radova.

Profesor Danilo Stevanović, rođen 1927. godine, istaknuti je dermatolog koji je svoj doprinos medicini dao kroz izuzetan rad i istraživanja. Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1953. godine, posvetio je gotovo četiri decenije svoje karijere Univerzitetskoj Kožnoj klinici u Beogradu, gde je takođe bio redovni profesor dermatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sa željom za daljim usavršavanjem, boravio je na Univerzitetu Kembridž u Engleskoj od 1955. do 1957. godine, gde je uspešno odbranio doktorat na temu patoloških efekata aktiničnog zračenja na ljudsku kožu. Njegovo istraživanje rezultiralo je opisivanjem i identifikacijom tri nove dermatoze, od kojih su neke postale referentne tačke u dermatologiji.

  • Alopecia congenita: nepotpuno dominantni oblik nasleđivanja promenljive ekspresivnosti (“tip Stevanović”), Acta genetica et statistica medica, 9, 127, 1959.
  • Keratoacanthoma dyskeratoticum and segregans, Arch. Dermatol. 1965, 92, (6) 666;
  • Fibromatoza multipla, kontinuirana i progresivna, Annal. De Dermatol. Et Vener. Paris, 104, 141, 1976.

Nakon penzionisanja 1993. godine, nastavio je svoj rad kao dermatolog u privatnoj praksi. Stevanović je bio član mnogih međunarodnih akademija i udruženja za dermatologiju, putovao je i održavao predavanja na prestižnim klinikama i kongresima širom sveta. Objavio je preko 220 radova, većinom u stranim časopisima, i za svoj dugogodišnji doprinos medicini dobio je nagradu za životno delo od Udruženja dermatovenerologa Srbije.

Pored impresivne naučne karijere, profesor Stevanović bio je višejezičan, te je govorio engleski, francuski, italijanski i nemački jezik, što mu je omogućilo širok dijapazon komunikacije i saradnje u globalnom medicinskom okruženju.

melem za kožne bolesti Bilje Rakić