Lekari · June 28, 2023

Dr Dušan Vulović

Dr Dušan Vulović je interventni kardiolog. Radi u Kliničkom Centru u Kragujevcu od 2007. godine. Poseduje znanje engleskog jezika.