Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Marija Milicević

Dr Marija je završila Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu 2020. godine. Od 2021. godine radi u Domu Zdravlja u Jagodini na poziciji doktora medicine.