Mediko

Lekari · February 22, 2023

Dr Ilija Golubović

Dr Ilija je specijalista ginekologije i akušerstva. Osnovne studije i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi kao ginekolog u KBC Dr Dragiša Mišović i u Specijalnoj hirurškoj bolnici Dr Đoković. Bavi se vođenjem trudnoća, specijalističkim ginekološkim i akušerskim pregledima, ultrazvučnim pregledima, Papa testom, kolposkopijom. Član je Srpskog lekarskog društva.