Mediko

Lekari · February 22, 2023

Prof. dr Vladimir Diligenski

Prof. dr Vladimir Diligenski je specijalista neuropsihijatrije. Vanredni je profesor na Internacionalnom fakultetu u Subotici, na katedri za psihologiju. Načelnik je kliničke psihijatrije, pomoćnik generalnog direktora KBC Dr Dragiša Mišović na Dedinju. Posebna interesovanja su mu prema anksioznim i paničnim, poremećajima i psihofarmakologiji.