Mediko

Lekari · July 15, 2023

Mr Gordana Vidović Zajić

Mr Gordana Vidović Zajić je dermatolog.

Osnovnu i srednju školu je završila u Tuzli. Medicinski fakultet je završila u Beogradu 1987. godine.

Na Klinici za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije je završila specijalizaciju 1994. godine, a 1995. je stekla zvanje magistar nauka.

Radila je od 1987. do 1995. godine na Klinici za dermatovenerologiju, a od 1997. godine ima privatnu praksu “Derma Plus” za kožne i venerične bolesti.

Mr Gordana obavlja dermatološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.