Mediko

Lekari · November 14, 2022

Dr med. Nataša Milutinović

Dr Nataša Milutinović je specijalista neurologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Od 2003. do 2012. godine radila je na poslovima lekara u Službi Opšte medicine i u Službi medicine rada u DZ u Despotovcu. Od 2012. zaposlena je u OB Jagodina u Odeljenju neurologije. Specijalistički ispit iz neurologije položila 2017. godine.

Član je Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Član je odbora za obrazovanje LKS-a za Centralnu i Zapadnu Srbiju.

Dr Nataša obavlja neurološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.