Mediko

Lekari · August 24, 2023

Dr Lana Restović Matić

Dr Lana Restović Matić je specijalista radiologije. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom, tumačenjem radiografija grudnog koša, ekstremiteta, nativnih radiografskih snimaka.

Dr Lana je radiolog u poliklinici Vaša Kuća Zdravlja gde obavlja sledeće preglede: ultrazvuk abdomena, ultrazvuk male karlice, ultrazvuk štitaste žlezde i ultrazvuk dojke.

Stručno se usavršava na edukacijama i kongresima širom zemlje. Član je Lekarske komore Srbije.