Mediko

Lekari · November 16, 2023

D Biljana Petrevska

Dr med. Biljana Petrevska

Dr Biljana Petrevska je iskusni porodični lekar, specijalista opšte medicine i supspecijalista kliničkog ultrazvuka s impresivnih 28 godina radnog iskustva. U svojoj redovnoj praksi, dr Petrevska sprovodi specijalističke preglede kao lekar opšte medicine, obavlja ultrazvučne preglede i vodi istoriju zdravstvenog stanja pacijenata kao porodični lekar.

Njena posvećenost stalnom usavršavanju i edukaciji odražava se u podršci konceptu porodičnog lekara u svakodnevnoj medicinskoj praksi i komunikaciji. Dr Petrevska je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekla specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije, i zatim specijalizaciju iz opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom svoje karijere, radila je na različitim radnim mestima, uključujući Kliniku za plućne bolesti KCS Beograd, Vojnomedicinsku Akademiju, DZ Rakovicu u Beogradu, gde je bila lekar-specijalista opšte medicine u Službi za lečenje odraslih i UZ dijagnostike, kao i u Specijalističkoj ordinaciji Vaša Kuća zdravlja.