Lekari · November 16, 2023

Dr Dragana Paunović

Dr med. Dragana Paunović

Dr Dragana Paunović, specijalista opšte hirurgije i supspecijalista vaskularne hirurgije sa više od dve decenije radnog iskustva.

Osnovne studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,65. Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završila je 2006. Godine, a supspecijalizaciju iz oblasti vaskularne hirurgije 2017. godine. Tokom godina, dodatno se usavršavala u ultrazvučnom pregledu arterija i drugim neinvazivnim metodama pregleda perifernih krvnih sudova.

Od 2007. godine, gradi svoju impresivnu karijeru u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Vojnomedicinske Akademije (VMA). Kroz kontinuirano stručno usavršavanje na domaćim i međunarodnim edukacijama, uključujući i iskustvo u Barseloni, ističe se u hirurgiji pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju.

Dr Paunović nudi konsultativne preglede i hirurške intervencije iz opšte i vaskularne hirurgije, kao i dopler pregled krvnih sudova nogu, ruku i vrata.

Pregled vaskularnog hirurga kod dr Dragane Paunović možete obaviti u poliklinici Vaša kuća zdravlja.