Mediko

Lekari · March 22, 2023

Dr Saša Dragović

Dr med. Saša Dragović

Dr Saša Dragović je specijalista opšte hirurgije. Osnovne studije medicine završio je u Nišu 1997. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je na VMA u Beogradu 2007.godine. Doktorirao je 2010. Godine na Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Bogato radon iskustvo stekao je radom u vojnim bolnicama i ambulantama.  Od 2004. godine radi kao Hirurg na VMA u Klinici za opštu hirurgiju.

Аutоr i kоаutоr nаučnih i stručnih rаdоvа u dоmаćim i strаnim čаsоpisimа , tе Kоngrеsu Bаlkаnskе vојnе mеdicinе. Član je velikog broja udruženja.

U svakodnevnom radu obavlja: specijalističke preglede, laparoskopsku hirurgiju, operacije kila, hirurgija štitaste i paraštitaste žlezde, onkološku hirurgiju dojke, kolona i rektuma, lečenje hroničnih rana i venske insuficijencije.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati hirurški pregled kod dr Saše.