Mediko

Lekari · September 20, 2023

Dr Milan Ranković

Dr Milan Ranković je specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. Osnovne studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1974. godine, gde je 1980. godine završio i specijalizaciju. Autor je i koautor više radova prezentovanih na kongresima anesteziologa na internacionalnim skupovima. Dr Milan je instruktor i edukator lekara na specijalizaciji i medicinskih tehničara.  Odlikovan Medaljom čovekoljublja za izuzetne rezultate u zbrinjavanju i lečenju teško povređenih i obolelih tokom ratova 90-ih.

Zapošljen je u ordinaciji Dental implant expert u Beogradu. Član je tima eksperata koji su specijalizovani za sledeće usluge: implanti, all on 4, all on 6, sinus lift i Hollywood Smile.