Lekari · September 20, 2023

Prof. dr Budimir Mileusnić

Prof. dr Budimir Mileusnić je doktor stomatoloških nauka, specijalista ortopedije vilica sa preko 30 godina iskustva. Završio je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao i odbranio doktorsku disertaciju. Specijalizaciju iz Ortopedije vilica završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Održao je veliki broj predavanja na kongresima i stručnim skupovima. Objavio je 45 radova u domaćim i stranim naučnim časopisima. Načelnik je Odeljenja za ortopediju vilica Klinike za stomatologiju VMA.

Predavač je na postdiplomskim studijama iz oblasti fiksne ortodoncije na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, član je specijalističke ispitne komisije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i na Klinici za stomatologiju VMA., član je konzilijuma za deformitete na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu i na VMA, profesor ortopedije vilica na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu i rukovodilac postdiplomske nastave iz predmeta Ortopedija vilica na Klinici za stomatologiju VMA.

Član je predsedništva Ortodontskog udruženja Srbije SLD u Beogradu i nosilac Povelje za posebne zasluge i doprinos razvoju ortodoncije u Srbiji.

Zapošljen je u ordinaciji Dental implant expert u Beogradu. Član je tima eksperata koji su specijalizovani za sledeće usluge: implanti, all on 4, all on 6, sinus lift i Hollywood Smile.