Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Miodrag Peulić

Dr Miodrag je završio osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1999. godine. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je specijalizirao neurohirurgiju 2007. godine. Nakon toga je na istom fakultetu stekao sledeća zvanja: akademski specijalista neurohirurgije 2010. godine, subspecijalista neurohirurg-onkolog 2019. godine, kao i doktor medicinskih nauka 2021. godine.

Specijalizaciju neurohirurgije je odradio u Kliničkom centru Beograd od 2002. do 2007. godine. Zatim se zaposlio kao neurohirurg u Kliničkom centru Kragujevac, gde je trenutno na mestu načelnika polikliničko dijagnostičkog odeljenja. Od 2019. godine radi i u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu na mestu direktora Centra za neurohirurgiju.