Lekari · June 28, 2023

Dr Marjana Petrović

Dr Marjana je završila srednju medicinsku školu u Ćupriji a zatim je 2013. godine upisala Medicinski fakultet u Kragujevcu. Diplomirala je 2019. godine i stekla zvanje doktor medicine.

Godine 2019. se zaposlila u Hemofarmu na poziciji predstavnika prodaje lekova, gde je radila nepunih godinu dana. Zatim je od 2020. do 2022. godine radila na mestu doktora u hitnoj službi doma zdravlja Paraćin. Od 2022. godine radi u Opštoj bolnici Paraćin.

Dr Marjana govori engleski, nemački i španski jezik.