Mediko

Lekari · November 9, 2022

Dr Nada Komad

Dr Nada Komad je specijalista radiologije u Beogradu. Penzionisana je 2023. godine. Bavila se dijagnostikom pomoću ultrazvučnih, CT i MR uređaja kao i tumačenjem memografskih rezultata. Obavljala rendgenski pregled i uglavnom je preporučuju kao velikog stručnjaka.