Lekari · November 9, 2022

Dr Sandra Cvetković

Dr Sandra Cvetković je specijalista radiologije. Osnovne studije i specijalizaciju je završila u Beogradu, a takođe poseduje i sertifikat o savladanim metodama pregleda perifernih krvnih sudova Vaskularne laboratorije Klinike za vaskularnu i i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Preporučuje se za pregled rendgena.