Mediko

Lekari · March 3, 2023

Dr Stanko Petrović

Dr Stanko Petrović

Dr Stanko Petrović je specijalista interne medicine, gastroenterolog. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je I magistrirao. Doktorsku disertaciju na temu: “Procena sigurnosti efekta antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa” odbranio je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Iskustvo je stekao radeći na Vojnomedicinskoj akademiji, a usavršavao širom zemlje i inostranstva. Radi kao asistent na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije.

Bavi se lečenjem bolesti digestivnog trakta. U svakodnevnom radu obavlja gastroenterološke preglede, gastroskopiju, kolonoskopiju i ultrazvuk abdomena

Autor je i koautor velikog broja radova iz oblsti gastroenterologije. Član je mnogih internacionalnih udruženja.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati gastroenterološki pregled kod dr Stanka.