Dr med. Saša Kiković

Dr Saša Kiković je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je kasnije završio specijalizaciju i subspecijalizaciju iz endokrinoilogije. Bogato profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama. Angažovan u velikom broju društava i udruženja.

Redovno učesntvuje na kongresima i simpozijumima u oblasti endokrinologije. Autor je i koautor brojnih naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti..

Dr Saša obavlja endokrinološke preglede dece, lečenje dijabetesa, lečenje poremećaja rasta i razvoja kod dece, lečenje oboljenja tiroidne žlezde

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati endokrinološki pregled kod dr Saše.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *