Mediko

Lekari · November 9, 2022

Dr Tatjana Laketa

Dr Tatjana Laketa je specijalista ginekologije i akušerstva. Svoje radno iskustvo je stekla radeći u privatnim i državnim ustanovama. Redovno se usavršava posećujući razne kongrese od značaja. Kada je u pitanju ginekološki pregled, mnogi nju preporučuju.