Lekari · November 9, 2022

Dr Zoran Jović

Pukovnik doc. dr sci. med. Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Načelnik je Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije i docent na Medicinkom fakultetu VMA, a takođe radi i na poliklinici Vaša kuća zdravlja gde možete zakazati kardiološki pregled.

Godine 1998. postao je načelnik i upravnik Garnizonske ambulante u Ćupriji. Nakon toga, stekao je subspecijalizaciju iz kardiologije 2009. godine. Od 2012. do 2020. godine radio je kao interventni kardiolog i načelnik odeljenja za kardiologiju na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). 2020. godine postao je načelnik klinike za kardiologiju na VMA. Tokom svog karijernog puta, dr. Zoran Jović je stekao bogato iskustvo u kardiologiji i ima značajnu ulogu u vojnom zdravstvu u Srbiji.

Nosilac je brojnih nagrada i stipendija:

 • 2018. – Uverenje o vojnoj spomen-medalji za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SR Jugoslavije
 • 2011. – 7 dana nagradnog odsustva od Načelnika VMA
 • 2010. – Pohvala Načelnika klinike za kardiologiju
 • 2008. – Pohvala Načelnika VMA
 • 2002. – Pohvala Načelnika Garnizona Zrenjanin
 • 1999. – Orden trećeg reda za zasluge u odbrani i zaštiti zemlje
 • 1999. – Pohvala Načelnika Treće armijske oblasti
 • 1999. – Pohvala Načelnika Garnizona Ćuprija

Ima završene i doktorske studije i stalno se usavršava na raznoraznim seminarima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu:

 • 2022. – PCRC kongres Pariz, Francuska
 • 2019. – ESC kongres Pariz, Francuska
 • 2018. – JIM kongres Milano
 • 2018. – AK Akademija, dvodnevna edukacija, Beč, Austrija
 • 2016. – TAVI, dvodnevna edukacija, Ljubljana, Slovenija
 • 2015. – FFR/OCT Radionica, Budimpešta, Mađarska
 • 2015. – ESC kongres London, Engleska
 • 2014. – JIM kongres Rim
 • 2013. – Implantacija matičnih ćelija intramiokardno, jednodnevna edukacija, Belgija
 • 2013. – JIM kongres Rim
 • 2012. – PCR kongres Pariz
 • 2011. – Dvodnevna edukacija o PKI u akutnom koronarnom sindromu, Budimpešta, Mađarska
 • 2011. – Dvodnevni kurs o protočnoj koronarnoj rezervi (FFR), Brno, Češka
 • 2011. – Dvodnevni kurs o perkutanom zatvaranju arterija nakon intervencije, Ljubljana, Slovenija
 • 2010. – Dvodnevno usavršavanje, primarna PKI, Morž, Švajcarska
 • 2010. – PCR kongres Pariz
 • 2009. – PSR kongres Barselona
 • 2008. – Dvomesečno usavršavanje PKI, Hjuston SAD
 • 2008. – Balkanski kongres medicine, Kušadasi, Turska
 • 2007. – Šestomesečno usavršavanje PKI, Beograd KCS
 • 2006. – Implantacija pejsmejkera, Beograd VMA

Radio je na raznoraznim projektima:

 • 2021. – Faktori rizika za smrtni ishod, krvarenje i nastanak kasnih komplikacija akutne embolije pluća – MFVMA01/22-24
 • 2018. – Hemostazni poremećaji u arterijskim i venskim trombozama
 • 2017. – ATPCI – klinička studija o ispitivanju efikasnosti i sigurnosti Trimetazidin-a kod pacijenata sa anginom pectoris kojima je prethodno rađena perkutana koronarna intervencija
 • 2014. – CHART-1 studija – implantacija matičnih ćelija intramiokardno
 • 2014. – Parametri agregacije trombocita i hemostaze tokom stres ehokardiografije sadobutaminom u populaciji pacijenata koji su lečeni perkutanom koronarnomintervencijom (doktorska teza)
 • 2012. – TAK-491CLD – klinička studija ispitivanja kombinacije leka AT1 blokatora i diuretika chlorthalidone

Član je sledećih udruženja:

 • Evropsko udruženje kardiologa (ESC)
 • Evropsko udruženje perkutanih koronarnih intervencija (EAPCI)
 • Udruženje Kardiologa Srbije
 • Srpsko Lekarsko Društvo
 • Lekarska Komora Srbije

Autor je sledećih stručnih radova i knjiga:

 • 2019. – Knjiga „Kardiologija: Klinički vodič“, koautor jednog poglavlja
 • 2019. – Udžbenik „Uvod u kliničku medicinu“, autor jednog poglavlja
 • 2009. – Knjiga „Srce i sport“, autor jednog i koautor 3 poglavlja
 • preko 70 stručnih radova iz oblasti kardiologije u stranim i domaćim časopisima i na kongresima

Oblast njegovog daljeg rada i usavršavanja je: Perkutane koronarne intervencije, balon angioplastika plućnih arterija, perkutana implantacija i lečenje srčanih valvula perkutanim putem.