Događaji · April 7, 2023

ERS 2023 – 29. Kongres Evropskog rinološkog društva

29. Evropski kongres rinološko društvo u saradnji sa 40. kongresom Međunarodnog društva za inflamaciju i alergiju nosa (ISIAN) i 22. kongresom Međunarodnog rinološkog društva (IRS) održaće se od 18. do 22. juna 2023. godine u Sofiji, u Bugarskoj. Organizator je Evropsko rinološko društvo.

Pripremljen je uzbudljiv naučni program, koji će vam preneti nova osnovna znanja i kliničku praksu, fokusirajući se na nove dijagnostičke i terapeutske alate. Organizovaće se produktivne diskusije za sve rinologe, uključujući predavanja druge podspecijalnosti otorinolaringologije i srodne specijalnosti, od alergije i imunologije do plastike lica i onkologije, podržane medicinskim, hirurškim i tehnološkim inovacijama.