Lekovi · May 5, 2023

lek

Escitalopram film tableta blister, 30 po 15 mg

escitalopram film tableta blister, 30 po 15 mg

Zaštićeno ime leka: ESCITAL

EMS, S.A., Brazil

DDD: 10 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Napomena o leku: Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.