Lekovi · May 5, 2023

lek

Everolimus tableta blister, 60 po 0,25 mg

everolimus tableta blister, 60 po 0,25 mg

Zaštićeno ime leka: CERTICAN

Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska

DDD: 1,5 mg

Indikacija: Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.