lek

Sirolimus obložena tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg

sirolimus obložena tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg

Zaštićeno ime leka: RAPAMUNE

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH-BETRIEBSSTATTE FREIBURG; Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Nemačka; Irska

DDD: 3 mg

Indikacija: Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *