Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Zaštićeno ime leka: FLIXOTIDE

Glaxo Wellcome S.A., Španija

DDD: 0,6 mg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 4 godine .
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.